Arnhem, 9 september : “Verstaan wij elkaar? Professioneel communiceren via de petten van de Bono”

Arnhem, 9 September 2022, “Bosch & Suykerbuyk Trainingscentrum”,Verstaan wij elkaar? Professioneel communiceren via de petten van de Bono” naar het gelijknamige boek van Erik Bosch, door Erik Bosch.

Deze studiedag staan we stil bij professioneel communiceren. Wat houdt dat in? We leren een teambuildingsmechanisme kennen:“de petten van de Bono”. We oefenen ermee en reflecteren erop en bezien hoe we dit kunnen implementeren in ons werk.

Professioneel communiceren is niet altijd even makkelijk.

  • “Spreek je je collega aan op zijn gedrag? En hoe doe je dat? In alle openheid? Of in de wandelgangen?”
  • “Kennen jullie elkaar in het team? En wat houdt dat eigenlijk in: elkaar professioneel kennen?”
  • “Is in jullie team kritiek gratis advies?”
  • “Geven jullie elkaar complimenten?”
  • “Voel je je gewaardeerd?”
  • “Kennen je collega’s jouw sterke en minder sterke punten, je kwaliteiten en moeiten? Worden die benoemd? Vullen jullie elkaar goed aan?”

 

Het tembuildingsmechanisme “de petten van de Bono”
Met de petten/kaarten/kleuren van de Bono kun je elkaar feedback geven zonder elkaar te kwetsen. Je leert jezelf en je collega’s beter kennen. Dit mechanisme is een geweldige vorm van kritische zelfreflectie. De methodiek bewerkstelligt een veilige sfeer en verhoogt de arbeidsvreugde. Dat is goed voor ons, dat is goed voor de client. Het aardige is bovendien dat dit snelle, eenvoudige en veilige mechanisme goed te implanteren is binnen je dagelijkse werk!

 

Plaats
“Bosch & Suykerbuyk Trainingscentrum”, Oude Kraan 72, 6811 LL  Arnhem (we sturen een routebeschrijving toe). Zeer dicht bij het Centraal Station Arnhem.

 

Kosten
195 Euro (excl. BTW) voor deze studiedag. Daarbij zijn inbegrepen: een zeer interessante studiedag, persoonlijke aandacht (zo men wil), een lunch, koffie, thee en een map met artikelen en werkmateriaal alsmede een set kaarten van de Bono.

 

Aanmelding
Stuur een e-mail met naam/namen naar secretariaat@bosch-suykerbuyk.nl en je krijgt spoedig een reactie. Inschrijving op basis van datum van aanmelding. Je betaling is je bewijs van inschrijving.

Ik zie er naar uit je te mogen ontmoeten en verheug me op een leerzame studiedag, met ruimte voor humor en ernst.
Erik Bosch en Ellen Suykerbuyk.

 

Erik Bosch (orthopedagoog) en Ellen Suykerbuyk (seksuologe) werken als schrijver, trainer, adviseur in de zorgsector in Europa. Erik schreef 17 boeken over grondhouding, bejegening, professioneel communiceren, voorlichting, seksueel misbruik, dood en sterven, morele dilemma’s. Tien van zijn boeken zijn in het Duits vertaald, een in Zuid-Korea. Samen met Ellen schreef Erik boeken over seksualiteit en seksueel misbruik. Erik en Ellen organiseren congressen en werken in organisaties met (zeer) grote groepen. Vanaf 1 maart 2022 werken we ook met kleinere groepen in onze nieuwe locatie in Arnhem.
Ellen en Erik waren tot 2015 directeur van een dagverblijf en begeleid wonen voor mensen met interessant gedrag. Sinds 2015 is Erik ook kinderboekenschrijver. Tot nu toe verschenen: “Sofietje en het geheim van de kikker” en “Sofietje en de suikerbuikjes”. Motto van deze boeken: “Het is normaal verschillend te zijn!” 
Motto van Erik en Ellen: “Alles is relatie”.
Momenteel schrijven Ellen en Erik ook aan een boek over verstandelijke beperking, autistisch denken en seksualiteit. Dit boek verschijnt in 2022, op grond van vele verzoeken, in Duitsland.