Bosch en Suykerbuyk Trainingscentrum”, Arnhem, 14 mei 2020

Inter-esse: er is iets tussen ons, we hebben wat met elkaar. Alles is relatie. De ene ik verplaatst zich in de andere ik. Ik interesseer me voor de client….. Ben jij een interpreteerkunstenaar? Dat is een geluk voor de client! Hermeneutiek betekent: interpreteerkunst. In 1999 ontwikkelden Ellen en ik de hermeneutische cirkel. De cirkel is zeer bekend geworden, met name in Duitsland en blijkt een goed hulpmiddel te zijn om methodisch te werken.

Mensen met een verstandelijke beperking, al dan niet met interessant gedrag, zijn zeer afhankelijk van de manier waarop professionels hen bejegenen.
Bij visie gaat het om de vraag: staat de client daadwerkelijk centraal? Die visie geven we gestalte met een attitude. Dat betekent ook: een duidelijke begeleidingsstijl.

De methodiek van de hermeneutische cirkel: kennen wij de client, professioneel gezien, goed (genoeg)?
De deelnemers aan deze studiedag leren de methodiek van de hermeneutische cirkel kennen. En oefenen ermee! Deze methodiek biedt direct vele implementatiekansen in de praktijk.

 hermeneutische_cirkel

Ook zullen we deze studiedag stilstaan bij een grondhouding/begeleidingsstijl die we nodig hebben in de omgang met mensen met een geringe emotionele leeftijd, of met mensen met uitdagend gedrag, zonder deze mensen kinderlijk tegemoet te treden. Integendeel! We zullen bemerken dat we de relatie met een client vaak kunnen verbeteren Alles is relatie. Geen relatie ook: een rotrelatie. Alles valt of staat met de grondhouding.

 

PROGRAMMA

 

Vanaf 09.00: Ontvangst, koffie/thee/broodje.
 

09.30: Inleiding door Erik Bosch: „De methodiek van de hermeneutische cirkel“. Uiteenzetting over verstandelijke ontwikkeling, lichamelijke ontwikkeling, geschiedenis (opvoedingsgeschiednis, ontwikkelingsgeschiedenis, bijzondere gebeurtenissen), emotionele ontwikkeling, sociale ontwikkelingt en mogelijke psychische en/of psychiatrische uitdagingen.

11.00: Pauze.

11.20: Een zeer praktische werkvorm met de methodiek van de hermentusiche cirkel, gericht op een van uw clienten.

12.10: Eerste reacties, eerste conclusies. Enkele vragen.

12.30: Pauze.

13.30 Uhr: De begeleidingsstijl gericht op een geringe social-emotionele leeftijd, zonder kinderlijk te doen. Integendeel. Alles staat of valt met de attitude. Reflecties, interakties, oefeningen.

15.00: Pauze.

15.20: Verder met deze begeleidingsstijl.

16.00 (ongeveer): Conclusies. We formuleren persoonlijke, teamgerichte en organisatiegerichte doelen voor de komende tijd.

16.30 (ongeveer):  Afsluiting van deze studiedag door Erik Bosch en….. voor de geïnteresseerden: een hapje en een drankje.

 

Deelname

Het deelnemersaantal van deze studiedag is begrensd. Bij overtekening van deze studiedag wordt er een nieuwe dag gepland voor mensen die op de wachtlijst staan, zo gewenst. Dank voor uw begrip. Wilt u zich aanmelden? Graag naam (namen), adres voor factuur, e-mailadres en telefoon doorgeven aan Erik Bosch: e-bosch@cistron.nl U krijgt zo spoedig mogelijk antwoord van Erik.

Kosten

De kosten voor deze studiedag bedragen 185 Euro, exclusief BTW. Hierin begrepen zijn een werkmap voor deze dag, koffie, thee, frisdrank, een lunch tussen de middag, een hapje en een drankje na de studiedag en veel persoonlijke aandacht voor uw werksituatie.

  

Incompany-training
Erik Bosch verzorgst deze studiedag regelmatig in Europa en doet dat sinds kort ook weer in Nederland. Interesse? Graag een e-mail naar e-bosch@cistron.nl U krijgt zo spoedig mogelijk antwoord van Erik.

Erik_congres_aangepast

Caritas, Fulda/C. Scharf

Over de trainer

Erik Bosch (orthopedagoog) werkt als schrijver, trainer, teambuilder en adviseur in diverse landen in Europa. Hij schreef meerdere  boeken over respectvolle bejegening, professioneel communiceren, dood en sterven, seksualiteit, seksueel misbruik, morele dilemma's en zo meer. Vele van zijn boeken zijn in het Duits vertaald.
Erik Bosch werkt samen met Ellen Suykerbuyk vanuit het bedrijf “Bosch & Suykerbuyk Trainingscentrum”.
Sinds 2015 is hij ook kinderboekenschrijver. Verschenen zijn de kinderromans “Sofietje en het geheim van de kikker” en “Sofietje en de suikerbuikjes”. Hij schrijft nu aan “Sofietje en Vissenman”. Motto van deze kinderboekenserie luidt, net zoals het motto van de vakboeken:
Het is normaal verschillend te zijn!” En ook: “
Alles is relatie!”

Erik Bosch,
www.bosch-suykerbuyk.nl
www.bosch-suykerbuuk.info (de Duitse website).
email: 
e-bosch@cistron.nl, tel. 06 20428185.