Respectvolle bejegening

De eendaagse training

Deze training is, naast de tweedaagse training “Respektvolle bejegening”de meest geboekte training van Erik Bosch in het buitenland. Het is de basistraining, respectvolle bejegening van de client, respectvolle bejegening van elkaar

 

Een (bijzondere) interactieve dag, verzorgd door Erik Bosch (schrijver, trainer, adviseur), voor kleine groepen en voor (zeer) grote groepen, scherp nadenken over jezelf, op een leuke manier.

 

- Karel wil zonder trui de vrieskou in. Is dat oké?
- Wat betekent dat eigenlijk: “Wat jezelf kunt, doe je zelf?”
- Mirjam vertoont nogal opmerkelijk gedrag. Wat is de betekenis ervan?
- Zij heeft een diepe verstandelijke handicap. Wat is dan….keuzes maken?
- Peter kijkt op zijn kamer naar pornobanden. Jij komt binnen.
- Spreek jij je collega aan op zijn of haar gedrag? Natuurlijk!
- Geven jullie elkaar complimenten. Natuurlijk!  Hoewel?  Hoe communiceren jullie?
- Hoe ziet jouw relatie met die cliënt eruit? Ga je veel op je gevoel af? Kun je ook teveel op je gevoel afgaan?
- Wat is de lol in jouw werk?

 

INLEIDING
Cliënten zijn (zeer) afhankelijk van de wijze waarop medewerkers hen bejegenen: met hen omgaan. Die bejegening vraagt om een heldere, breed (uit)gedragen visie. Die visie geven we gestalte met onze attitude (onze houding). Binnen die houding is het kritisch naar jezelf kijken het belangrijkst: wat is het effect van mijn handelen op het welbevinden van een ander?
Hoe kom ik over bij de cliënt, hoe kom ik over bij mijn collega?
Vandaag staan we een dag met elkaar stil bij het onderwerp “respectvolle bejegening”.
We gaan samen in op visie, attitude en kritische zelfreflectie (een bekend bejegeningsreferentiekader”).
Dit alles op een praktische, herkenbare manier, zo eenvoudig mogelijk, zonder moeilijk te doen: we maken dus, met praktische voorbeelden (herkenbare onderwerpen, concreet) steeds de link naar onze eigen werksituatie, met de bedoeling stil te staan bij de vraag: hoe sta ik hier zelf in?

 

RESPEKTVOLLE BEJEGENING VAN ELKAAR
“feedback geven en ontvangen”. Een citaat: “Je hebt, evenals je collega’s, sterke en minder sterke punten in de omgang met cliënten en collega’s. Iedere medewerker heeft kwaliteiten. Het is de kunst daar zoveel mogelijk gebruik van te maken in de omgang met elkaar. Ook heeft iedere medewerker aandachtspunten waar hij aan kan of moet werken. Wanneer die bekend zijn en je kunt daar als collega’s in het team op een normale, open manier over communiceren, wordt ook duidelijk hoe je elkaar op die punten kunt ondersteunen. Openheid is in deze van wezenlijk belang. De cliënt is bij een dergelijke attitude zeer gebaat” (uit “Bejegening in de zorg, respectvol omgaan met cliënten,” 5de druk 2006, E. Bosch.

Respectvolle bejegening van de cliënt ver- en vooronderstelt respectvolle bejegening van elkaar. Hoe beter wij in elkaar investeren, hoe beter we in de cliënt investeren. Cliënt centraal betekent natuurlijk: medewerker centraal. Immers, met mijn kwaliteiten en moeiten treed ik die van de cliënt en mijn collega tegemoet.
Vandaar dat binnen deze dag ook een zeer veilig teambuildingsmechanisme ingebakken zit: “De petten van De Bono” (de trainer schreef een eenvoudig BOEK over deze materie, 2de druk 2009). Dus naast het feit dat veel mensen een referentiekader met elkaar bespreken t.a.v. bejegening, oefenen ze ook allemaal met de petten van De Bono. Dit mechanisme kan als “anker” meegenomen worden. En zorgt ervoor dan men dingen vasthoudt en “implementeert”, zo luidt een veelgehoorde feedback.

 

HET BELANG VAN HET VASTHOUDEN VAN EEN EN ANDER
Vasthouden en implementeren. Aan het eind van de dag formuleren de deelnemers aan de training aandachtspunten t.a.v. zichzelf (microniveau) en t.a.v. de organisatie (macroniveau), vanuit de kwaliteitsvraag: “Wat gaat er goed, wat kan er beter?”.
Met betrekking tot deze aandachtspunten stelt men zich de vraag welke trajectvorming deze aandachtspunten verdienen (respectvolle bejegening: een eeuwigdurende methodische cyclus). Ook worden de aandachtspunten verzameld, teneinde te bezien welke “rode draden” er mogelijk zijn.

 

Resultaat
Aan het eind van deze dag ga je met enige kennis van – en een bondige ervaring met – een bejegenings- en kwaliteitskader en een veilige teambuildingsmethodiek (reflectiekans) naar huis. Een methodiek die een positieve teamsamenwerking vergemakkelijkt.