Goes, Hotel Goes “Van der Valk exclusief”, 21 en 22 juni 2021

Goes, Hotel Goes “Van der Valk exclusief”, 21 en 22 juni 2021.“Seksuele voorlichting: de kunst van het verstaan”, over seksualiteit, intimiteit en relatievorming in het leven van mensen met een matige en lichte verstandelijke beperking”. Een grote zaal. Een hele kleine groep. Goede afstanden. Goede hygiënische maatregelen. 

Inleiding
Veel mensen met een verstandelijke beperking ervaren seksuele nood, veel ondersteuners van hen handelingsverlegenheid. Een ideale mixture om niets te doen?

  • Kan Gea wel klaarkomen?
  • En Piet houdt juist niet op met masturberen. Hoe begeleid je zoiets?
  • Jan, autistisch, heeft een vriendin. Hoe begeleid je zijn dwangmatigheden op seksueel gebied?
  • Kent uw cliënt de seksuele variaties?
  • Hoe geef je eigenlijk seksuele voorlichting? Hoe (en wanneer) begin je daar mee? Welke onderdelen dienen aan bod te komen?
  • Merel wil een kind. “Jij hebt er toch ook drie?!”
  • Hebben wij een duidelijke visie (en daaruit voortvloeiend beleid) op seksualiteit, intimiteit en relatievorming in het leven van de cliënt?
  • Hoe ziet jouw begeleidingsstijl eruit (zonder kinderlijk te doen, integendeel!), wanneer jij weet dat jouw client een geringe sociaal-emotionele ontwikkeling heeft?

 
De methodiek van de hermeneutische cirkel
De studiedag is zeer methodisch van aard. Seksuele hulpvraagverduidelijking wordt gerealiseerd middels het toepassen van de methodiek van de hermeneutische cirkel; op deze manier wordt het mogelijk adequate seksuele voorlichting te geven, toegesneden op die ene specifieke mens, binnen diens unieke context. Gedurende de studiedag wordt er kennisgemaakt en praktisch geoefend met deze methodiek. Binnen deze tweedaagse studiedag kunnen we dieper ingaan op deze methode en gaat het ook om seksuologische hulpvraagverduidelijking.
 

De hier hoofdthema’s betreffende seksuele voorlichting
Vier thema’s komen gedurende deze tweedaagse training regelmatig voor het voetlicht: lichaamsbeeld, normen en waarden, relatievorming en weerbaarheid. Deze vier onderwerpen zijn de kapstokken als het gaat om seksuele voorlichting (zie ook “Seks met beleid”, Bosch en Suykerbuyk).
 

Resultaat
Aan het eind van deze twee studiedagen zijn de deelnemers ervan op de hoogte hoe belangrijk een heldere, breed (uit)dragen visie is op seksualiteit, intimiteit en (mogelijke) relatievorming in het leven van de cliënt en weten zij hoe zo’n visie er uit dient te zien,  (door-)zien zij het belang van een open en bespreekbare attitude, voortvloeiend uit voorafgaande visie  en zijn zij, middels de methodiek van de hermeneutische cirkel, gedeeltelijk tot grotendeels in staat om een seksuele hulpvraag te verduidelijken. De deelnemers hebben uitgebreid kennisgemaakt met de wijze waarop seksuele voorlichting gegeven kan worden en zijn doordrongen van het belang van een adequate begeleidingsstijl, überhaupt, maar uiteraard ook binnen de te geven seksuele voorlichting.
 

Deelname
Het deelnemersaantal van deze studiedag is begrensd (maximaal ca 20 deelnemers, in een grote zaal). Bij overtekening van deze studiedag wordt er een nieuwe dag gepland voor mensen die op de wachtlijst staan (geen enkel probleem). Dank voor uw begrip. Wilt u zich aanmelden? Graag naam (namen), adres voor factuur, e-mailadres en telefoon doorgeven aan Erik Bosch: secretariaat@bosch-suykerbuyk.nl U krijgt zo spoedig mogelijk antwoord van Erik.
 

Kosten
De kosten voor deze tweedaagse training bedragen 525 Euro, exclusief BTW. Hierin begrepen zijn het boek “Seks met beleid, visie en beleid op seksualiteit in het leven van mensen met een verstandelijke beperking, handvatten en werkvormen”, Ellen Suykerbuyk en Erik Bosch (34,95 Euro), een werkmap voor deze dag, koffie, thee, frisdrank, een lunch tussen de middag en meerdere attenties (een goede catering in Van der Valk exclusief) gedurende beide dagen en veel persoonlijke aandacht van Ellen Suykerbuyk en Erik Bosch.

Locatie
Goes, Van der Valk Hotel exclusief, Anthony Fokkerstraat 100, 4462 ET Goes
 

Training op de werkvloer
Ellen Suykerbuyk en Erik Bosch verzorgen deze studiedag regelmatig in Europa en doen dat sinds kort ook weer in Nederland. Interesse? Graag een e-mail naar secretariaat@bosch-suykerbuyk.nl  U krijgt zo spoedig mogelijk antwoord van Erik.