Individuele coaching

Individuele coaching.


Erik Bosch verzorgt individuele coaching voor leidinggevenden. Hij deed dit regelmatig in Duitsland voor teamleiders, managers, directeuren. Nu verricht hij deze werkzaamheden weer in Nederland.

Waarom coaching?
Een beroep doen op een coach kan – zo leert de ervaring – uiteenlopende redenen hebben. Je hebt bijvoorbeeld het gevoel dat je op een kruispunt aanbeland bent in je werk, vraagt je af of je (nog) wel goed bezig bent, of je wel de goede keuzes maakt. Of je bent vaak moe. Of…. Het gaat prima met jou in je werk! Maar je wilt uitzoeken welke kwaliteiten onderbelicht zijn. Of hoe je bepaalde valkuilen kunt bewerken, of kunt voorkomen…..
Of je komt steeds in conflict met dezelfde persoon. Of je wil met een buitenstaander erbij stilstaan wat goede coaching eigenlijk is en reflecteren op de wijze waarop jij zelf je medewerkers coacht (“Ik wil mijn vaardigheden in het coachen meer ontwikkelen”, zei iemand onlangs tegen mij). Of je wilt eens, ergens buiten de organisatie, ongestoord en ongedwongen met een buitenstaander van gedachten wisselen over datgene wat jou zo bezig houdt…. 
Bijvoorbeeld dat je steeds tegen dezelfde zaken aanloopt. Of dat je nog niet goed helder hebt hoe je medewerkers echt centraal stelt.

Hoe werkt Erik Bosch als coach? 
“Een goede coach,” zegt Erik, “stelt de juiste vragen. Hij lokt de betrokkene uit tot zoveel mogelijk kritische zelfreflectie. Geeft de ander echt het gevoel dat het in de gesprekken om haar of hem gaat. Kan dus goed luisteren. Brengt de betrokkene tot het formuleren van goede doelen. Evalueert regelmatig…. Dat evalueren, dat is belangrijk…. Tussentijds heeft betrokkene in zijn of haar eigen praktijk leerdoelen geoefend. Oefening baart kunst. Die oefeningen worden samen ontleed in een volgende sessie….
Een goede coach,” vervolgt Erik, “brengt ook methodieken in die de betrokkene in zijn dagelijkse praktijk kan gebruiken. Bijvoorbeeld om te bemiddelen in een conflict. Of om de client meer op de voorgrond te krijgen. Want daar is al deze koude drukte uiteindelijk natuurlijk om te doen…. Een oud gezegde: medewerker centraal teneinde de client (nog meer) centraal te krijgen…..” Erik lacht. “Zo kan ik nog lang doorgaan…. Goede coaching bewerkstelligt meer arbeidsvreugde en levert een bijdrage tot het nemen van zorgvuldige, onderbouwde beslissingen. Ik hoop dat ik een goede coach ben.”

 

Conflictbemiddeling kan ook.
Erik Bosch kan ook bemiddelen in een conflict. Soms komen mensen er samen niet uit. Maar moeten ze wel samenwerken. Ze zijn immers collega’s. Een onafhankelijke buitenstaander kan dan een oplossing zijn.
In het geval van conflictmanagement kom je natuurlijk niet alleen, maar met zijn tweeën, of drieën.

Waar vinden de coaching gesprekken plaats? 
In Arnhem, in “Bosch & Suykerbuyk Trainingscentrum”. Een gesprek duurt een dagdeel (van 09.30 uur tot 12.30 uur of van 13.30 uur tot 16.30 uur). Hoe lang een traject duurt? Dat stemmen we op elkaar af, we nemen een gezamenlijke beslissing. In het geval van conflictbemiddeling kan het soms raadzaam zijn direct met twee dagdelen achtereen te starten, dus met een volledige dag te beginnen.

Nieuwgierig geraakt? Wil je wat meer informatie? Ben je geïnteresseerd in de kosten? Ik zie je reactie graag tegemoet: e-bosch@cistron.nl, 06 20428185. Wie weet komen we tot een afspraak. Ik verheug mij op een mooi traject!

Erik Bosch,
Alles is relatie”.