Nieuws

Nieuws, 5 augustus 2020, Arnhem: Train de trainer-coaching: “Seksualiteit, intimiteit, relatievorming, seksuele voorlichting”, voorjaar 2021 (voor de inhoud klik je op de rode tekst)

 

Seksualiteit, intimiteit, relatievorming: dat kan iets heel leuks zijn.

Dat leuke, verrijkende gunnen wij iedereen. Ook mensen met een verstandelijke beperking, uiteraard. Logisch toch?

 

Ben je trainer? Of wil je trainer worden? (een heel leuk beroep hoor!). Of ben je aandacht functionaris/taakhouder/katalysator voor het thema seksualiteit binnen de organisatie waar jij werkt?  Of word jij dat? Dan heb ik een leuk bericht voor je!
Ellen en ik verzorgden regelmatig in Europa de train de trainer-coaching “
Seksualiteit, intimiteit, relatievorming en seksuele voorlichting in het leven van mensen met een verstandelijke beperking" (voor de inhoud klik je op de rode tekst). Dit “train de trainermodel” doen we nu ook weer in Nederland! In Arnhem, in ons trainingscentrum.

 

In deze achtdaagse training (vier blokken van twee dagen) leren deelnemers (hulp)vragen op het gebied van seksualiteit en relatievorming van cliënten adequaat te duiden. Dankzij deze adequate hulpvraaginschatting kunnen deze deelnemers/trainers - doordat zij zelf meer regie krijgen - twee groepen mensen in hun werk meer regie geven:

  • de hulpverleners binnen het team
  • de cliënten.

 

Binnen deze training wordt er “op twee niveaus” gewerkt:

  • op het niveau van kennis- en informatieoverdracht (weten)
  • op het niveau van onderwijskundige aspecten (kunnen uitvoeren; een buitengewoon belangrijk aspect voor een trainer!)

Dat onderscheidt deze training van een basale, goede training voor directe uitvoerders in het primaire proces.

 

Er is plaats voor hoogstens 8 deelnemers (bewust een kleine groep: 1. Meer persoonlijke aandacht en 2. De juiste maatregelen: afstand en hygiëne.

 

Zien we jou in het voorjaar van 2021? Of zijn er nog vragen? Graag! e-bosch@cistron.nl, 06 – 20428185, ik verheug mij op een uitwisseling.
Een hartelijke groet van Erik (ook namens Ellen) uit Arnhem, nog een goede zomer gewenst.

 

Nieuws, 4 juli 2020, Arnhem.

Beste collega’s in Nederland: Ellen Suykerbuyk en Erik Bosch wensen jullie een goede zomer! In gezondheid, in voorspoed en met leuke relaties (“Alles is relatie”).


Sommige mensen hebben al vakantie, andere verheugen zich er (hopelijk) op. Daar de omgang met elkaar weer wat “vrijer” wordt (best toch wel spannend allemaal, niet?), bieden wij onze bekende (en uitgestelde) studiedag in september weer aan, zij het met goede, aangepaste maatregelen:


“Seksuele voorlichting: de kunst van het verstaan”, (voor de inhoud en/of aanmelding klikt u op de rode tekst), door Ellen Suykerbuyk en Erik Bosch, een interactieve, bijzonder levendige studiedag, Velp, Parkstaete zalencentrum, (nabij Arnhem) 14 september 2020. Let op, we leven immers in een bijzondere tijd:

Een grote zaal. Niet te veel deelnemers. Goede afstanden. Goede sanitaire voorzieningen. Gel. Handdoeken. Gescheiden in- en uitgang (over gezondheidsmaatregelen is zeer goed nagedacht door de manager). Bij overtekening wordt een nieuwe dag gepland, geen enkel probleem.  Uiteindelijk komt iedereen aan bod.
Fijn om elkaar weer te kunnen ontmoeten,
Ellen Suykerbuyk en Erik Bosch.


 

Nieuws, 23 maart 2020, Arnhem:

 

Beste collega’s in Nederland en Vlaanderen,

 

Ellen Suykerbuyk en ik (Erik Bosch) wensen jullie allen deze en de komende tijd veel sterkte, wijsheid, een beetje zekerheid en bovenal veel gezondheid. Velen van jullie ondersteunen cliënten in een zorgsituatie. Zorgen voor een ander is heel belangrijk en iets heel moois. Dat “zorgen voor” is nu soms wat moeilijker, zo niet zeer moeilijk. Wij hopen van harte dat jullie de cliënten goed kunnen beschermen en dat het jullie ook goed gaat, in het werk, maar natuurlijk ook privé.

We spreken de hoop uit jullie later, op niet al te lange termijn, weer te mogen ontmoeten, in goede gezondheid. Zorg goed voor je zelf!

 

Een hartelijke groet van Ellen Suykerbuyk en Erik Bosch.

 

30 maart 2020, Arnhem: “Seksuele voorlichting: de kunst van het verstaan”, (voor de inhoud klikt op de rode tekst), door Ellen Suykerbuyk en Erik Bosch.Deze studiedag wordt later in het jaar aangeboden. Een dag over seksualiteit, intimiteit en relatievorming in het leven van mensen met een verstandelijke beperking, een dag die hun zelfbeschikking op het gebied van seksualiteit verhoogt.

In voorbereiding: een dag over “de methodiek van de hermeneutische cirkel”, waarmee men de client nog meer in het middelpunt krijgt, met een verdieping naar de adequate begeleidingsstijl, gericht op een gering sociaal-emotioneel niveau, zonder kinderlijk te doen (“in tegendeel!”).

 

Nieuws, 17 november 2019, Arnhem.

 

De laatste jaren werkt(e) Erik met name in Duitsland, met (zeer) grote groepen, daar tien van zijn boeken in het Duits vertaald zijn (zie ook www.bosch-suykerbuyk.info). Met Ellen verzorgde/verzorgt hij in Duitsland de trainingen over seksuele voorlichting en seksueel misbruik, als hij alleen werkt gaat het meer om de een of tweedaagse basistraining respectvolle bejegening (“Respektvolle Begegnung: selbstbestimmtes Leben”), professioneel communiceren, teambuilding, dood en sterven en zo meer. Sinds het jaar 2011 is Erik visueel beperkt; hij rijdt dan ook met chauffeurs door Europa. Deze visuele beperking is er mede oorzaak van dat Erik (en Ellen) zich (weer) wat meer op Nederland gaan richten. We gaan vanaf nu onze Nederlandse website  actualiseren.

Wij verheugen ons op leerzame, leuke ontmoetingen met jullie in Nederland en hopen veel van jullie te mogen leren.
Een hartelijke groet van Ellen en Erik,

www.bosch-suykerbuyk.nl

www.bosch-suykerbuyk.info

23 maart 2020, Arnhem:

 

Beste collega’s in Nederland en Vlaanderen,

 

Ellen Suykerbuyk en ik (Erik Bosch) wensen jullie allen deze en de komende tijd veel sterkte, wijsheid, een beetje zekerheid en bovenal veel gezondheid. Velen van jullie ondersteunen cliënten in een zorgsituatie. Zorgen voor een ander is heel belangrijk en iets heel moois. Dat “zorgen voor” is nu soms wat moeilijker, zo niet zeer moeilijk. Wij hopen van harte dat jullie de cliënten goed kunnen beschermen en dat het jullie ook goed gaat, in het werk, maar natuurlijk ook privé.

We spreken de hoop uit jullie later, op niet al te lange termijn, weer te mogen ontmoeten, in goede gezondheid. Zorg goed voor je zelf!

 

Een hartelijke groet van Ellen Suykerbuyk en Erik Bosch.