Nieuws

Nieuws

Nieuws, 23 maart 2020, Arnhem:

 

Beste collega’s in Nederland en Vlaanderen,

 

Ellen Suykerbuyk en ik (Erik Bosch) wensen jullie allen deze en de komende tijd veel sterkte, wijsheid, een beetje zekerheid en bovenal veel gezondheid. Velen van jullie ondersteunen cliënten in een zorgsituatie. Zorgen voor een ander is heel belangrijk en iets heel moois. Dat “zorgen voor” is nu soms wat moeilijker, zo niet zeer moeilijk. Wij hopen van harte dat jullie de cliënten goed kunnen beschermen en dat het jullie ook goed gaat, in het werk, maar natuurlijk ook privé.

We spreken de hoop uit jullie later, op niet al te lange termijn, weer te mogen ontmoeten, in goede gezondheid. Zorg goed voor je zelf!

 

Een hartelijke groet van Ellen Suykerbuyk en Erik Bosch.

 

30 maart 2020, Arnhem: “Seksuele voorlichting: de kunst van het verstaan”, (voor de inhoud klikt op de rode tekst), door Ellen Suykerbuyk en Erik Bosch.Deze studiedag wordt later in het jaar aangeboden. Een dag over seksualiteit, intimiteit en relatievorming in het leven van mensen met een verstandelijke beperking, een dag die hun zelfbeschikking op het gebied van seksualiteit verhoogt.

In voorbereiding: een dag over “de methodiek van de hermeneutische cirkel”, waarmee men de client nog meer in het middelpunt krijgt, met een verdieping naar de adequate begeleidingsstijl, gericht op een gering sociaal-emotioneel niveau, zonder kinderlijk te doen (“in tegendeel!”).

 

Nieuws, 17 november 2019, Arnhem.

 

De laatste jaren werkt(e) Erik met name in Duitsland, met (zeer) grote groepen, daar tien van zijn boeken in het Duits vertaald zijn (zie ook www.bosch-suykerbuyk.info). Met Ellen verzorgde/verzorgt hij in Duitsland de trainingen over seksuele voorlichting en seksueel misbruik, als hij alleen werkt gaat het meer om de een of tweedaagse basistraining respectvolle bejegening (“Respektvolle Begegnung: selbstbestimmtes Leben”), professioneel communiceren, teambuilding, dood en sterven en zo meer. Sinds het jaar 2011 is Erik visueel beperkt; hij rijdt dan ook met chauffeurs door Europa. Deze visuele beperking is er mede oorzaak van dat Erik (en Ellen) zich (weer) wat meer op Nederland gaan richten. We gaan vanaf nu onze Nederlandse website  actualiseren.

Wij verheugen ons op leerzame, leuke ontmoetingen met jullie in Nederland en hopen veel van jullie te mogen leren.
Een hartelijke groet van Ellen en Erik,

www.bosch-suykerbuyk.nl

www.bosch-suykerbuyk.info

23 maart 2020, Arnhem:

 

Beste collega’s in Nederland en Vlaanderen,

 

Ellen Suykerbuyk en ik (Erik Bosch) wensen jullie allen deze en de komende tijd veel sterkte, wijsheid, een beetje zekerheid en bovenal veel gezondheid. Velen van jullie ondersteunen cliënten in een zorgsituatie. Zorgen voor een ander is heel belangrijk en iets heel moois. Dat “zorgen voor” is nu soms wat moeilijker, zo niet zeer moeilijk. Wij hopen van harte dat jullie de cliënten goed kunnen beschermen en dat het jullie ook goed gaat, in het werk, maar natuurlijk ook privé.

We spreken de hoop uit jullie later, op niet al te lange termijn, weer te mogen ontmoeten, in goede gezondheid. Zorg goed voor je zelf!

 

Een hartelijke groet van Ellen Suykerbuyk en Erik Bosch.