Seksualiteit professioneel bespreekbaar maken: Een praktische, tweedaagse training

INLEIDING
“Is “het” een normaal gespreksthema in jullie team?”
“Kan de cliënt met vragen bij jou terecht als het gaat om seksualiteit?”
“Stel jij het onderwerp seksualiteit ongevraagd aan de orde?”
“Weet die cliënt hoe je kunt masturberen?
“Wat een seksuele dienstleenster is?”
“Hoe je rekening houdt met de grenzen van een ander?”
“Welke seksuele hulpmiddelen er zijn”.
“Met welke vragen jij bij jou terecht kan?”
Zomaar enkele voorbeelden.
“Relationele nood bij de cliënt. Hoe ondersteunen jullie vanuit de organisatie?” “Spreken jullie binnen jullie team over seks? Kennen jullie elkaars normen en waarden? Zitten jullie op “dezelfde golflengte?”

DOEL
Met behulp van nieuwe methodieken, werkvormen en handvatten leren we seksualiteit (nog meer) bespreekbaar te maken. Daarbij richten we ons op twee doelgroepen:
- op onze omgang met elkaar, in het team.
- op onze omgang met de cliënt Een en ander bewerkstelligt een grote kans op implementatie in de organisatie. Hiermee komt de client daadwerkelijk meer centraal te staan.

Voor wie? Voor medewerkers in de zorgsector, mensen die in direct contact zijn met de cliënt, leidinggevenden, aandachtsfunctionarissen. Voor iedere geïnteresseerde.

Waarom? Binnen de visie wordt gesproken over “emancipatie”: je vrij maken van drukkend gezag, je eigen leven kunnen leiden.
Hoe ziet die emancipatie eruit op het gebied van seksualiteit, intimiteit, relatievorming en seksuele voorlichting?
Staat de cliënt dan daadwerkelijk centraal?
Bij cliënten is veel seksuele nood.
Bij hulpverleners veel handelingsverlegenheid.
Die twee bij elkaar vormen vaak een ideale combinatie om niets te doen. N.v.t.: “niet van toepassing”. G.b.: “geen bijzonderheden”. Veel cliënten staan in de kou als het om seks gaat. Dat komt omdat wij vaak in de kou staan, omdat er verlegenheid is, onzekerheid, afweer. Die beleving kan echter op een veilige, didactische manier veranderd worden! Wij kunnen de cliënt alleen centraal stellen, als we ons zelf centraal stellen. Met onze kwaliteiten treden we immers de kwaliteiten van de cliënt tegemoet! Inhoud De onderstaande onderwerpen worden (zeer praktisch) besproken, geoefend, met behulp van nieuwe methodieken praktisch vormgegeven! (zie ook didactische vormgeving).

ENIGE INHOUD:
Seksualiteit professioneel bespreekbaar maken in het team
Seksualiteit professioneel bespreekbaar maken met de cliënt
Bewust worden van het belang van seksualiteit, intimiteit, relatievorming en seksuele voorlichting in het leven van de cliënt.
Het belang van een heldere visie.
Het belang van het bespreekbaar maken van seksualiteit.
Hoe leer je dat met elkaar?
Waarden en normen bespreekbaar maken.
Kennen we elkaars normen en waarden?
Hoe terughoudend zijn wij met onze waarden en normen?
Welke waarden en normen geven we mee aan de cliënt?
Hoe houd je het leuk en veilig in het team?
Wat is in deze: “professioneel communiceren”?
Een sterkte-zwakte analyse van de organisatie, van het team, van het “cliëntniveau”. Welke aandachtspunten vloeien hier uit voort?
Hoe creëer je draagvlak voor dit thema?
Wat stralen we gezamenlijk uit?
Van kwetsbaarheid naar kracht.
Kwaliteiten en valkuilen in het praten met de cliënt.
Hoe ziet de gewenste begeleidingsstijl eruit in de richting van de cliënt?
Hoe ziet de gewenste begeleidingsstijl eruit als een cliënt “emotioneel heel klein is”? Welke vragen zijn goed?
Hoe open je een gesprek?
Hoe hanteer je het spanningsveld functie – emotie?
Welke materialen en hulpmiddelen zijn er om seksualiteit makkelijker bespreekbaar te maken?

DIDACTISCHE VORMGEVING KORTE INLEIDINGEN
Zeer veel interactie.
Vragen/stellingen.
Materialen/hulpmiddelen. (Leuke) oefeningen met (nieuwe) methodieken, werkvormen, handvatten.
Deze twee dagen zijn dan ook enorm praktisch van aard, waarbij ernst en humor niet geschuwd worden! Integendeel.

De oefeningen, werkvormen, methodieken en artikelen vormen bij elkaar vele praktische zaken, kansen om een en ander in het team en/of de organisatie te borgen, verankeren, implementeren.