Verstaan wij elkaar? Professioneel communiceren via de petten van de Bono

Het boek “Verstaan wij elkaar? Professioneel communiceren via de petten van de Bono” wordt in Nederland veel gelezen en als hulpmiddel gebruikt om (nog) beter met elkaar samen te werken. Het door Erik Bosch ontwikkelde teambuildingsmechanisme is snel, eenvoudig en veilig. Met deze methode kun je elkaar goed feedback geven zonder elkaar te kwetsen!

 

“VERSTAAN WIJ ELKAAR?, professioneel communiceren via de petten van de Bono”, naar het gelijknamige Boek van Erik Bosch.

 

Een interactieve, intensieve studiedag over professioneel communiceren, goede teamsamenwerking, respectvoller omgang binnen een team, door Erik Bosch, schrijver, trainer, adviseur.

 

Een zeer praktische dag, de deelnemers nemen een teambuildingsmechanisme mee.

 

  • “Spreek je je collega aan op zijn gedrag? En hoe doe je dat? In alle openheid? Of in de wandelgangen?”
  • “Kennen jullie elkaar in het team? En wat houdt dat eigenlijk in: elkaar professioneel kennen?”
  • “Is in jullie team kritiek gratis advies?”
  • “Geven jullie elkaar complimenten?”
  • “Voel je je gewaardeerd?”
  • “Kennen je collega’s jouw sterke en minder sterke punten, je kwaliteiten en moeiten? Worden die benoemd? Vullen jullie elkaar goed aan?”

 

Een citaat:

“Je hebt, evenals je collega’s, sterke en minder sterke punten in de omgang met cliënten en collega’s. Iedere medewerker heeft kwaliteiten. Het is de kunst daar zoveel mogelijk gebruik van te maken in de omgang met elkaar. Ook heeft iedere medewerker aandachtspunten waar hij aan kan of moet werken. Wanneer die bekend zijn en je kunt daar als collega’s in het team op een normale, open manier over communiceren, wordt ook duidelijk hoe je elkaar op die punten kunt ondersteunen. Openheid is in deze van wezenlijk belang. De cliënt is bij een dergelijke attitude zeer gebaat” (uit “Bejegening in de zorg, respectvol omgaan met cliënten,” E. Bosch)

Respectvolle bejegening van cliënten veronderstelt respectvolle bejegening van elkaar.

 

Resultaat

Aan het eind van deze dag ga je met kennis van – en een bondige ervaring met – een teambuildingsmethodiek naar huis. Een methodiek die een positieve teamsamenwerking vergemakkelijkt. En die ervoor zorgt dat de uitgesproken intenties vastgehouden worden (met een moeilijk woord: “implementatie”).

Ook formuleren alle deelnemers aan het eind van de dag aandachtspunten t.a.v. zichzelf, hun team en de organisatie (micro,- meso- en macroniveau). Bezien zal worden welke rode draden zich hierin bevinden en om welke trajectvorming dit vraagt voor de aankomende tijd, welke implementatie.

 

Programma

 

09.30 Binnenkomst, koffie.

 

10.00 Korte inleiding door Erik Bosch: “Verstaan wij elkaar? Alles staat of valt met de communicatie! Wat houdt dat in: professioneel met elkaar samenwerken? Met je collega, binnen je team, dwars door alle echelons van de organisatie heen?”

 

10.30 In gesprek met elkaar aan de hand van een aantal stellingen.

 

11.00 Pauze.

 

11.15: “Creatief werken met de kleuren van De Bono”, door Erik Bosch. Een introductie over de pettentheorie van De Bono, een teambuildingskans (de trainer schreef een aantal jaren geleden een eenvoudig werkboek over deze materie).

 

11.55 Oefeningen met de petten van De Bono.

 

12.45   Reflectie op de oefeningen.

 

13.00: Pauze.

 

14.00 Nog meer oefeningen met De Bono.

 

15.00 Reflectie op deze oefeningen.

 

15.30 Pauze.

 

15.50 Laatste oefeningen. Vervolgens: aar een aantal conclusies over jezelf, het team, de organisatie (wat kunnen/willen we hier mee??!!).

 

ca. 17.00 Afronding van deze studiedag door Erik Bosch