Velp (nabij Arnhem), zalencentrum Parkstaete, tweedaagse training “Professioneel communiceren”,

Velp (nabij Arnhem), zalencentrum Parkstaete, tweedaagse training “Professioneel communiceren”, door Erik Bosch,  22 en 23 februari 2021, (kleine groep). Voor alle hulpverleners die goede communicatie als een logische voorwaarde voor respectvolle bejegening zien, maar ook zeer geschikt voor trainers en leidinggevenden/teamleiders. Feedback in Europa: “een schitterend teambuildingsmechanisme!”. “Je leert scherper naar jezelf en anderen kijken”.
 

Een mooie uitdaging voor het jaar 2021! Wil jij de arbeidsvreugde van jou en je collega’s verhogen en veel doorgeven binnen je organisatie? Erik Bosch schreef het boek “Verstaan wij elkaar? Professioneel communiceren via de petten van de Bono” (voor de inhoud klik je op de rode tekst). In deze tweedaagse training leer je deze methode grondig kennen en bovendien leer je hoe je deze materie adequaat kunt implementeren binnen je organisatie! Het gaat in deze tweedaagse dus om twee belangrijke zaken: kennis en didactiek.
Waarom Erik dat boek schreef? “Als professionele trainer ken ik meerdere teambuildingsmechanismen. Maar ik kende er nog niet een die voldoet aan deze drie basisvoorwaarden: veilig, snel en eenvoudig. Met deze methode kan je een ander feedback geven, zonder die ander te kwetsen en haal je het beste uit jezelf en de ander naar boven. Daarom schreef ik dit boek en verzorg ik deze training regelmatig, met name in Duitsland. Ik zie de snelle werkzaamheid van dit teambuildingsmechanisme en bemerk dat mensen er blijer van worden. Dat motiveert enorm” (einde citaat).

 

Trainers of mensen die trainer willen worden, aandacht functionarissen en leidinggevenden vinden deze training ook interessant. Maar ook zonder deze titel of functie ben je van harte welkom en kun je met de aangereikte inhoud en didactiek direct in jouw praktijk aan de slag. Ik verwelkom graag mensen die veel willen doorgeven aan collega’s in hun (eigen) omgeving. Binnen deze training staan we dan ook met elkaar veelvuldig stil bij de wijze waarop je kennis doorgeeft (de didactiek). Ook is het vermogen tot kritische zelfreflectie van groot belang.

 

Professioneel communiceren, wat versta jij daaronder? Wat wordt er van een professionele begeleider verwacht, maar ook van zijn collega’s?

  • “Spreek je je collega aan op zijn gedrag? En hoe doe je dat? In alle openheid? Of in de wandelgangen?”
  • “Kennen jullie elkaar in het team? En wat houdt dat eigenlijk in: elkaar professioneel kennen?”
  • “Is in jullie team kritiek gratis advies?”
  • “Geven jullie elkaar complimenten?”
  • “Voel je je gewaardeerd?”
  • “Kennen je collega’s jouw sterke en minder sterke punten, je kwaliteiten en moeiten? Worden die benoemd? Vullen jullie elkaar goed aan?”

 

We staan tijdens deze studiedagen erbij stil wat “professioneel communiceren” inhoudt. We bespreken een helder referentiekader en reflecteren op onze eigen werksituatie.
We leren het teambuildingsmechanisme “de petten van de Bono” kennen. We oefenen hier veel mee en ervaren tijdens de  oefeningen en de reflecties hierop welke mogelijkheden deze methode in zich herbergt voor je persoonlijke werksituatie. We staan goed stil bij de implementatiemogelijkheden, maken een plan voor onze eigen werkplek.
Alle zes kleuren/kwaliteiten/petten van de Bono zijn waardevol, bevinden zich in jouw persoonlijkheid. We zullen ze alle belichten. Daarnaast zullen we deze dagen extra stilstaan bij de blauwe pet, bij de pet van de “inter – esse”, de pet van de coaching. Hoe meer blauw jij vertoont, des te meer kwaliteiten er in jou en jouw collega’s tot wasdom komen (zelf coaching en coaching). Dat is goed voor de client: doordat de medewerker meer voor het voetlicht komt met zijn kwaliteiten, komt de client meer centraal, waarom het uiteindelijk allemaal natuurlijk gaat.

 

Werken met de “petten van de Bono” is een hoge vorm van kritische zelfreflectie. Je staat namelijk scherp stil, op een positief kritische wijze, bij je eigen handelen en de beleving van anderen op dat handelen, zonder te oordelen. Dat maakt deze methode tot een veilige methode.

 

Locatie
Op 22 en 23 februari 2021 treffen we elkaar in Velp (nabij Arnhem), zalencentrum Parkstaete, Parkstraat 3, 6881 JA, Velp (nabij Arnhem), www.parkstaete.com

 

Deelname

Het deelnemersaantal van deze studiedagen is begrensd. Waarom? Zo hebben we de ruimte en ervaren we noodzakelijke afstand. Maar bovendien wil Erik graag persoonlijk met de deelnemers omgaan (zo gewenst, er moet hier niets). Bij overtekening van deze studiedagen worden er nieuwe studiedagen gepland voor mensen die op een wachtlijst kunnen komen (zo gewenst). Dank voor je begrip. Wil je je aanmelden? Graag naam (namen), adres voor factuur, e-mailadres en telefoon doorgeven aan Erik Bosch: e-bosch@cistron.nl U krijgt zo spoedig mogelijk antwoord van Erik.

Het is handig met een collega te komen (in het kader van het uitwisselen van feedback), maar het is niet perse noodzakelijk. Je leert überhaupt de methode, met alle implementatiemogelijkheden van dien, grondig kennen.

 

Kosten

De kosten voor deze studiedagen bedragen 650 Euro, exclusief BTW. Hierin begrepen zijn het boek “Verstaan wij elkaar? Professioneel communiceren via de petten van de Bono”, zes sets kaarten van de Bono (handig arbeidsmateriaal, voor oefening op je eigen werkplek), een werkmap voor deze dagen (oefeningen en artikelen), koffie, thee, frisdrank, een lunch tussen de beide middagen en (zo gewenst) veel persoonlijke aandacht van Erik Bosch.

 

Training op de werkvloer ook mogelijk
Erik Bosch verzorgt deze studiedag regelmatig in Europa en doet dat sinds kort dus ook weer in Nederland (en ook in kleine groepen, gezien het huidige tijdsgewricht). Interesse? Graag een e-mail naar 
secretariaat@bosch-suykerbuyk.nl  Je krijgt zo spoedig mogelijk antwoord van Erik.

Ook kun je met drie of vier mensen naar Arnhem komen. We houden het dan klein en beperken ons tot mensen die we kennen, tot ons team (zie zo gewenst ook: “Studiereis Arnhem!”). Of je komt liever alleen om in alle rust en ongestoord zaken met een buitenstaander door te nemen. Zie daartoe: individuele coaching. Hoe dan ook: van harte welkom!

 

Over de trainer, entertrainer, entertainer

Erik Bosch (orthopedagoog) werkt als schrijver, trainer, teambuilder, conflictbemiddelaar en adviseur in diverse landen in Europa.

Hij schreef boeken over respectvolle bejegening, professioneel communiceren, dood en sterven, seksualiteit, seksueel misbruik, morele dilemma's en zo meer. In het boek “Professioneel communiceren via de petten van de Bono: verstaan wij elkaar?” legt hij een zeer veilig, effectief, snel en eenvoudig teambuildingsmechanisme uit. Het boek bevat vele oefeningen.


Meerdere van Eriks boeken zijn in het Duits vertaald (“Respektvolle Begegnung: selbstbestimmtes Leben” is een bestseller), een in Zuid-Korea, enkele zullen verschijnen in Tsjechië.


Erik Bosch werkt samen met Ellen Suykerbuyk vanuit hun bedrijf “Bosch & Suykerbuyk Trainingscentrum”.

 

Sinds 2015 is Erik ook kinderboekenschrijver. Verschenen zijn de kinderromans “Sofietje en het geheim van de kikker” en “Sofietje en de suikerbuikjes”. Hij schrijft nu aan “Sofietje en Vissenman”. Motto van deze kinderboekenserie, hetzelfde als in de vakboeken: “Het is normaal verschillend te zijn!” En ook: “Alles is relatie!”
Ellen en Erik hebben een winkel in Arnhem, “Even-naar-Sofietje”. Daar zijn cadeaus voor mensen van 0 tot 100 jaar …. Leuk als je eens komt kijken! (www.even-naar-sofietje.nl).

 

Erik Bosch,

www.bosch-suykerbuyk.nl

www.bosch-suykerbuuk.info

secretariaat@bosch-suykerbuyk.nl ,

06 20428185.

 

Veel plezier vandaag!  Morgen ook! (“Alles is relatie”).