Studiereis Arnhem!

Het kan nuttig zijn met je team, met je collega’s (een klein team van 3 tot 6 personen) eens een dag op studiereis te gaan, op een plek buiten je organisatie, om je ongehinderd en op een leuke manier met elkaar bezig te houden met het thema samenwerking/professioneel communiceren binnen jouw team. Dat kan in Arnhem, in “Bosch & Suykerbuyk Trainingscentrum”.

Kleine-kaartjes-Bono-v2-300x300_m

Met je collega’s beleef je dan een interactieve, levendige (veel ernst en humor), intensieve studiedag over professioneel communiceren, goede teamsamenwerking, respectvolle omgang binnen een team, onder leiding van Erik Bosch, schrijver, trainer en adviseur betreffende deze materie. Hij schreef daar een aardig boek over, dat in Duitsland ook veel gelezen wordt.

 

  • “Spreek je je collega aan op zijn gedrag? En hoe doe je dat? In alle openheid? Of in de wandelgangen?”
  • “Kennen jullie elkaar in het team? En wat houdt dat eigenlijk in: elkaar professioneel kennen?”
  • “Is in jullie team kritiek gratis advies?”
  • “Geven jullie elkaar complimenten?”
  • “Voel je je gewaardeerd?”
  • “Kennen je collega’s jouw sterke en minder sterke punten, je kwaliteiten en moeiten? Worden die benoemd? Vullen jullie elkaar goed aan?”
  • We maken kennis met het leuke, verrassende spel “De petten van de Bono”. Dit teambuildingsmechanisme voldoet aan drie belangrijke voorwaarden: het is eenvoudig, snel in te zetten en bovenal veilig.

 

“Feedback geven zonder elkaar te kwetsen!”

 

Resultaat

Aan het eind van deze dag gaan jullie met kennis van en praktische ervaring met een teambuildingsmethodiek naar huis. Een methodiek die een positieve teamsamenwerking vergemakkelijkt en de arbeidsvreugde verhoogt. Dit leuke spel zorgt ervoor dat uitgesproken intenties vastgehouden kunnen worden.

Ook hebben jullie zorgvuldig nagedacht over aandachtspunten t.a.v. jezelf, het team en de organisatie.

 

Bewust een kleine groep

Ik werk zeer bewust deze dag met een kleine groep. Dat heeft twee redenen. Zo kan ik wat persoonlijker met jullie stilstaan bij de krachten en uitdagingen binnen jullie team en kunnen we natuurlijk voldoen aan enkele maatregelen binnen het huidige tijdsgewricht: gepaste afstand.

 

Een ander thema is ook mogelijk!

Wellicht denk je: ik zou met mijn team  graag bij een ander onderwerp willen stilstaan gedurende deze teamdag. Dat is bespreekbaar! Het gaat om jouw team. Wie weet komen we daar uit met elkaar!

 

Een tweedaagse is ook mogelijk

In overleg met elkaar kunnen we, zo nodig, de teamdag ook uitbreiden naar twee dagen en nog meer met elkaar de diepte ingaan. Ook is het natuurlijk mogelijk een terugkomdag te organiseren, teneinde stil te staan bij de geformuleerde plannen op de eerste dag.

 

Meer informatie?

Op zoek naar meer informatie over inhoud of kosten van deze studiereis/teamdag? Ik verneem het graag: e-bosch@cistron.nl, 06 – 20428185.

 

Een vriendelijke groet van Erik uit Arnhem.