Trainingen

1660124498194

Meerdere trainingen doet Erik alleen, zoals de basistraining “Respektvolle bejegening”, een aantal doen Ellen en Erik samen: de trainingen betreffende seksualiteit, voorlichting en seksueel misbruik. Ellen en Erik vullen elkaar met hun kwaliteiten aan. Feedback op deze trainingen: zeer veel ervaringskennis, kundig en systematisch gebracht, praktisch, herkenbaar, een prima referentiekader, een goede kans een en ander een plek te geven in het werk.

Gebruikte didactiek(en) gedurende deze dagen: – kennisoverdracht (kort) middels inleidingen. Deze inleidingen zijn praktisch, confronterend, herkenbaar en leiden tot een reflectie op de eigen werksituatie – praktische werkvormen (o.a. de methodiek van de hermeneutische cirkel) – interactie met elkaar en met de inleiders middels een eenvoudige werkvorm: kleur bekennen aan de hand van stellingen, vragen en opdrachten – formuleren van enkele aandachtspunten, t.a.v. jezelf, je team en de organisatie. Deze worden binnen je team, binnen de organisatie meegenomen ter implementatie – hulpmiddelen, materialen, spellen.